Yrkesvux | CNC-operatör

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer. Målet är också att nå grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

CNC-operatör | 1000 poäng | Heltidsstudier

Utbildningen ger dig grunden för arbete inom industriell produktion med inriktning på CNC-teknik, datorstyrd svarvning och fräsning. En CNC-operatör sköter dator­styrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av precisionsdetaljer i varierande storlek. Det är ett omväxlande arbete för dig som vill arbeta med modern teknik. Du lär dig hela processen från att läsa och förstå ritningsunderlag till att programmera och förbereda maskinerna och tillverka de färdiga produkterna. Idag råder det brist på CNC-operatörer och efterfrågan förväntas vara fortsatt stor även i framtiden.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.