Yrkesvux | CNC/Svets

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

För vem?

Du som är praktiskt lagd och gillar att arbeta med händerna – Se hit! Då har vi en utbildning inom industriteknik med inriktning mot svets och CNC som passar dig. Att arbeta som svetsare eller som CNC-operatör innebär att du måste kunna följa instruktioner samt läsa och förstå ritningar. Du behöver också vara noggrann och kunna förutse risker i det arbetet du utför.

Innehåll

Utbildningen varvar praktiskt arbete med teoretiska genomgångar.

  • Studieperiod 1: Grundläggande kunskaper inom både cnc och svets.
  • Studieperiod 2: Välj inriktning mot cnc eller svets.
  • APL: Du kommer att ha ca 6 veckor APL (arbetsplatsförlagtlärande) på ett teknikförlagt företag där du kommer att få nytta av dina teoretiska och praktiska kunskaper.

Omfattning

Du kommer studera under två studieperioder, motsvarande 1 år. Utbildningen genomförs på heltid i Vänersborg med lektioner i klass.

Möjlighet till yrkestrainee

Det kan finnas möjlighet genom sk Yrkestrainee att bli anställd av en arbetsgivare. Syftet med yrkestrainee är att du ska lära dig företagets verksamhet från grunden och bygga nätverk för att efter avslutad utbildning kunna bli en nyckelperson i företaget.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.