Yrkesvux | Ekonomi och redovisningsassistent

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer. Målet är också att nå grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras

Ekonomi och redovisningsassistent | 900 poäng | Heltidsstudier

Gillar du siffror?

Då är detta utbildningen för dig som vill arbeta som exempelvis ekonomiassistent eller redovisningsassistent. Utbildningen ger dig kunskaper som krävs för att kunna arbeta med ekonomiska frågor på ett företag. Du lär dig löpande avstämningar, bokföring och bokslut men också kunskaper i affärsjuridik, dokumenthantering och information samt kommunikation. Utbildningen ger dig även grundläggande kunskaper i bokförings- och faktureringsprogram och Officeprogrammen. Under utbildningen kommer du att få låna en bärbar dator som innehåller de programvaror du behöver för utbildningen.

I yrkesrollen ger du service till såväl kunder som anställda. Denna utbildning passar dig som är noggrann, driven och serviceinriktad.