Yrkesvux | Grundläggande vård och omsorg

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer. Målet är också att nå grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Grundläggande: Vård och omsorg | 1100 poäng | Heltidsstudier

Utbildningen är för dig som funderar på att arbeta inom vård- och omsorg och har ett annat modersmål än svenska. Du läser svenska som andraspråk och samhällskunskap på grundläggande nivå och kurser inom vård- och omsorg. Du får stöd i det svenska språket genom hela utbildningen.

I utbildningen ingår också praktik där du får följa och lära dig av en handledare inom äldreomsorgen. Du får en god förståelse om hur det är att arbeta inom äldreomsorgen. När du arbetar inom vård- och omsorg möter du människor som behöver hjälp och stöd av olika anledningar, till exempel sjukdom, ålder och/eller funktionsnedsättning.

Observera att detta inte är någon fullständig vård- och omsorgsutbildning. Efter att du avslutat denna utbildning och klarat av kurserna har du möjlighet att ansöka om att läsa vidare på vård- och omsorgsutbildningen.