Yrkesvux | Hotell och turism

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Hotell och turism – För vem?

Är du intresserad av språk, resor, service och människor och vill arbeta inom en spännande och social bransch med varierande arbetsuppgifter så är detta utbildningen för dig.

Innehåll

Utbildningen ger dig kunskaper i service och bemötande samt möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera så att mötet med kunden och gästen du möter i receptionen, frukosten eller under värdskapet som värd är professionellt och serviceinriktat.

Du kommer även att ha ca 6 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) på en arbetsplats där du kommer att få nytta av dina teoretiska och praktiska kunskaper.

Omfattning

Du kommer studera under två studieperioder, motsvarande 1 år. Utbildningen genomförs på heltid i Trollhättan med lektioner i klass.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.