Yrkesvux | Lokalvård

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Lokalvård – För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som tycker om att arbeta inom ett serviceyrke och med en variation av olika miljöer och arbetsuppgifter. Du kan ena dagen arbeta med kontorsstädning och nästa dag arbeta med att städa på en byggarbetsplats eller i ett hyreshus.

Innehåll

Utbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskap i städteknik anpassad för olika miljöer, kunskap i kommunikation och samverkan i mötet med människor samt kännedom om ett hållbart arbete för kropp och hälsa. I utbildningen kommer praktiska moment att varvas med teoretiska genomgångar.

Omfattning

Utbildningen kommer genomföras under en period på 6 månader och där även praktik (arbetsplatsförlagt lärande) ingår.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.