Yrkesvux | Näthandelsentreprenör

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer. Målet är också att nå grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Näthandelsentreprenör | Heltidsstudier | 450 poäng

Vill du utveckla kunskaper i hur handel med varor och tjänster bedrivs på internet? Kanske funderar du på att starta upp en näthandelsbutik?

Idag använder såväl stora som små butiker näthandel som komplettering till sin fy­siska butik. Näthandel är oberoende av tid och plats, näthandel finns mellan företag och företag, mellan företag och enskilda kunden men också mellan privatpersoner.

Under utbildningen lär du dig vad det innebär att vara entreprenör, gällande lag­stiftning, planering och ansvar för att vara en god entreprenör. Du får kunskaper om teknik för näthandel och hur t.ex. sociala medier kan användas i marknadsföring.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.