Yrkesvux | Restaurang- och måltidsbiträde

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer. Målet är också att nå grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Restaurang- och måltidsbiträde | Heltidsstudier | 800 poäng

Utbildningen ger dig en grundläggande yrkesutbildning som kombineras med yrkessvenska och svenska på grundläggande nivå. Du lär dig grunderna inom hy­gien, livsmedel, näringskunskap och dietmatlagning samt gästbemötande.

Hållbart miljöval är ett övergripande tema i samtliga delkurser. Alla kurser kompletteras med yrkessvenska vid behov. Utbildningen består av en kombination av teori och praktis­ka moment. Möjlighet att praktisera kursinnehåll och uppgifter under kurstiden är en förutsättning. Planera därför för en egen arbetsinsats mellan kurstillfällena.