Yrkesvux | Restaurangutbildning

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen.

Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer. Målet är också att nå grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Restaurangutbildning | Heltidsstudier

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med tillagning av mat och/eller servering inom restaurangnäringen. Studierna ger dig grundläggande yrkeskun­skap. Du får lära dig att planera, bereda och laga mat med god kvalitet samt ge god service åt gästerna.

Som kock/servitör/servitris är det viktigt med god servicekänsla och att kunna flera språk när du jobbar är en fördel. Praktiska moment varvas med teori under utbild­ningen. 15% av din utbildning kommer att innebära praktik på en arbetsplats (APL).

Utbildningen 2019-2020 är på 1000 poäng med möjlighet till fördjupning (kock) på 400 poäng till.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.