Yrkesvux | Restaurangutbildning

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Restaurangutbildning | Kock/Servering

Restaurang: Kock/Servitör – För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som har ett intresse för mat och dryck och som vill arbeta med tillagning av mat och/eller servering inom restaurangnäringen eller storkök.

Innehåll

Studierna ger dig grundläggande yrkeskunskap där praktiska moment varvas med teori. Du får bland annat lära dig att planera, bereda och laga mat med god kvalitet samt ge god service åt gästerna. Under utbildningen kommer du ges möjlighet att praktisera på skolans restaurang men även under ca 6 veckor vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) på en arbetsplats inom restaurangbranschen eller storkök.

Omfattning

Du läser två perioder, motsvarande 1 år. Utbildningen genomförs på heltid i Trollhättan med lektioner i klass.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.