Yrkesvux | Trädgård

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Grundutbildning trädgård

Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba inom gröna näringar, antingen som anställd eller som egen företagare. Du tycker om att arbeta ute och är intresserad av odling och växthus samt skötsel av gröna ytor som till exempel parker, trädgårdar eller kyrkogårdar.

Innehåll

Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment i klassrum, utomhusmiljö och i växthus. Du får kunskaper och praktiska färdigheter i att anlägga och sköta utemiljöer som exempelvis trädgårdar, parker och kyrkogårdar. Du får lära dig om odling och användning av växter, hur man skapar en bra odlingsjord, gödslar, vattnar, samt färdigheter i beskärning av buskar och träd. Dessutom får du lära dig att hantera olika maskiner som används i yrket.

Omfattning

Utbildningen kommer genomföras under en period på ca 12 månader och på heltid.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.