Yrkesvux | Vård och omsorgsutbildning

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Vård och omsorgsutbildning | Heltidsstudier | 1550 poäng

Behovet av vård och omsorg är stort och växande i vårt samhälle. Det behövs utbildad personal, både män och kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund och livserfarenheter, på arbetsmarknaden. Du får efter utbildningen möjlighet att arbeta med människor där dina arbetsinsatser är mycket värdefulla och avgörande för många människor i livets olika skeden.

Vård och omsorgsutbildning – För vem?

Detta är en utbildning för dig som tycker om att hjälpa och arbeta med människor. Undersköterskor har en viktig roll att fylla i vård- och omsorgsverksamheter. Genom utbildningen får du en bred kompetens som kommer att vara värdefull och avgörande i arbetet där du möter människor i livets olika skeden. Arbetet innebär nära kontakt med människor, ibland från olika kulturer, och som ibland har sjukdomar som påverkar deras sätt att kommunicera eller bete sig.

Innehåll

På vård- och omsorgsutbildningen får du kunskaper och kompetenser för att kunna arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorgen, psykiatriska verksamheter eller verksamheter för personer med funktionsvariationer. I utbildningen ingår 4 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) i varje studieperiod, vilket ger dig praktisk inblick i ditt kommande yrkesliv.

Omfattning

Du läser tre perioder, motsvarande cirka 1,5 år. Utbildningen genomförs på heltid i Vänersborg med lektioner i klass.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.