Projekt | Exportfrämjande integration

Exportfrämjande integration är ett projekt som medfinansieras av EU och den europeiska socialfonden.

 

Exportfrämjande integration är ett projekt för att finna nya medarbetare till den framtida yrkesrollen ”Exportfrämjare”. En roll för att tillmötesgå företagens skiftande behov som innebär många olika typer av kompetens för att bl.a. arbeta med:

  • Marknadsanalyser, konkurrentanalyser, framtagning av marknadsföringsmaterial/hemsidor, partnersökning, säljsupport.
  • Logistik – tull – transportlösningar, mässplanering – genomförande.
  •  Installation, igångkörning och underhåll av olika system, maskiner etc.
  • Skapa business-centers på nya marknader, arrangera riktade minimässor – affärsresor – företagsbesök, tolkhjälp.
  •  Resurs för inköp vid förhandlingar, leverantörskontakter m.m.

Många svenska företag söker nya exportmarknader för att expandera och letar efter relevant kunskap och kompetens för att nå dessa marknader. Vi tror att denna kunskap kan finnas bland de nyanlända personerna som nu kommer till Sverige som flyktingar eller invandrare.

Genom rätt matchning av denna kompetens och hjälp med kontakt till intresserade företag tror vi på en snabbare integration av dessa personer i det Svenska samhället, snittet (7 år).

Programmet består av en mix av teori (5 mån)och praktik (7 mån). Målsättning män/kvinnor (60/40%).