Projekt | KOBRA

Genom samarbete och utbyte av kunskap över gränserna kan vi bättre möta framtidens kompetensbehov.

Kobra_loggor_ny

KOBRA är ett Interreg-projekt med 26 partners i Danmark, Norge och Sverige. Projektet startade 1 september 2015 och pågår under tre år.

Varför behövs KOBRA?

Skandinavien står inför stora utmaningar. Samhällets och arbetslivets förändringstakt ökar, vilket gör att värdet av olika kunskaper och kompetenser också förändras snabbare. Vuxna människor kommer behöva karriärväxla i allt större omfattning längre upp i åldrarna, utbildas oftare och tränas mer effektivt mot specifika yrkesroller och förmågor än idag. Färre kommer kunna utbilda sig för ett helt yrkesliv på en gång och detta visar på vuxen­utbildningens avgörande roll i framtiden.
Det krävs en utvecklad förmåga att analysera och förmedla kunskap från många olika källor, för att skapa bättre beslutsunderlag och motivera särskilda satsningar.

KOSTNADSFRIA FÖRELÄSNINGAR FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

Kostnadsfria föreläsningar för företag och organisationer | 2017Klicka på bilden för att läsa mer & anmäla dig:
Mänsklig kvalitetsutveckling
Kvalitet är idag mer viktigt än någonsin. Oavsett om man arbetar inom det privata näringslivet eller inom offentlig sektor är det avgörande såväl för meningsfullheten i det man gör som för långsiktig verksamhet. Häng med på en kostnadsfri föreläsningsserie med Yvonne Lagrosen från Högskolan Väst hos Vuxenutbildningen i Vänerparken Vänersborg.
När: 6 oktober och 13 oktober
Har du koll på hur du och ditt företag berörs av CSR?
CSR (Corporate social responsibility) och hållbarhetsfrågor tar allt större plats i samhällsdebatten och kommer högre och högre upp på agendan i olika organisationer. Kunder och andra intressenter ställer allt större krav på olika verksamheters ansvarstagande. Men vad innebär detta i praktiken?
När: 20 september, 18 oktober & 22 november

Fria föreläsningar på Vuxenutbildningen är en del i EU-projektet KOBRA för att erbjuda kostnadsfria kompetenshöjande föreläsningar för företag och organisationer. Föreläsningarna kan ske från andra orter till vår telebildsal eller direkt på plats i Vuxenutbildningens lokaler.  Vi ska bland annat testa olika utbildningskoncept för att möta samhällets och arbetslivets ökade förändringstakt och kompetensbehov. Våra fria föreläsningar är en del i detta. Hoppas att de kan vara till nytta för dig och ditt företag/organisation.