Projekt | KOBRA

Genom samarbete och utbyte av kunskap över gränserna kan vi bättre möta framtidens kompetensbehov.

Kobra_loggor_ny

KOBRA är ett Interreg-projekt med 26 partners i Danmark, Norge och Sverige. Projektet startade 1 september 2015 och pågår under tre år.

Varför behövs KOBRA?

Skandinavien står inför stora utmaningar. Samhällets och arbetslivets förändringstakt ökar, vilket gör att värdet av olika kunskaper och kompetenser också förändras snabbare. Vuxna människor kommer behöva karriärväxla i allt större omfattning längre upp i åldrarna, utbildas oftare och tränas mer effektivt mot specifika yrkesroller och förmågor än idag. Färre kommer kunna utbilda sig för ett helt yrkesliv på en gång och detta visar på vuxen­utbildningens avgörande roll i framtiden.
Det krävs en utvecklad förmåga att analysera och förmedla kunskap från många olika källor, för att skapa bättre beslutsunderlag och motivera särskilda satsningar.