Rapporter och behovsanalyser

Här kan du ta del av aktuella rapporter och behovsanalyser.

Bild på rapportframsidaHär sammanställer vi aktuella rapporter och behovsanalyser om arbetsmarknad, kompetensbehov samt om utbildningar. Det är både egna och från andra aktörer.

Har du frågor om statistik eller specifika frågor är du välkommen att kontakta oss.