Satsning på Lärcentrum

Lärcentrum kommer att finnas i Vänerparken

Satsning på Lärcentrum!

Under 2018 har Kunskapsförbundet påbörjat arbetet med att återuppbygga ett lärcentrum för Vänersborgs och Trollhättans medborgare. Lärcentrum kommer att finnas i lokalerna i Vänerparken.

Vad är ett lärcentrum?

På ett lärcentrum kan människor läsa högre utbildning på distans från de universitet eller högskolor där man är inskriven. Man får tillgång till resurser såsom studieplatser, telebildundervisning, bibliotek och pedagogiskt stöd. Möjlighet att skriva tentamen under ordnade former erbjuds också. Utöver rum och resurs för studenter på högre utbildningar anordnar lärcentrum även uppdragsutbildningar i samverkan med arbetslivet.

Kunskapsförbundets lärcentrum blir också en viktig nod i gemensam samverkan med kommuner i Västra Götalandsregionen och Halland.

Klicka här för att läsa artikeln “Nu blir det lättare att studera på distans” (TTELA 26 september 2018) om satsningen på Lärcentrum.