Strategiskt samarbete i Trollhättan

För att utveckla arbetet med behovsinventering och lokal kompetensplattform samarbetar Vuxenutbildningen med andra aktörer.

Följande partners ingår i det strategiska samarbetet i Trollhättan.

  • Arbetsförmedlingen i Trollhättan
  • Företagsnätverk
  • Lokala företagsföreningar
  • Näringslivskontoret i Trollhättans Stad
  • Programråd Gymnasieskolan