Strategiskt samarbete i Vänersborg

För att utveckla arbetet med behovsinventering och lokal kompetensplattform samarbetar Vuxenutbildningen med andra aktörer.

Följande partners ingår i det strategiska samarbetet i Vänersborg.

  • Arbetsförmedlingen i Vänersborg
  • Företagsnätverk
  • Näringslivskontoret i Vänersborg
  • Programråd Gymnasieskolan