Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen vänder sig till vuxna som är folkbokförda i Trollhättan och Vänersborg.

Välkommen till studie- och yrkesvägledningen

Du är välkommen till studie- och yrkesvägledningen för vägledning och information inför studie- och yrkesval. Vi stödjer dig även i val av kurs, fortsatta studier och grundläggande information om studieekonomi.

Har Du ett mål med Dina studier?

Det känns oftast mer motiverande att studera som vuxen om man har ett mål med sina studier.

För att nå ditt studiemål på bästa sätt bör du ha en studieplan för dina studier.
Ditt studiemål kan mycket väl ändras under studiernas gång av olika skäl. Då behöver du också ändra i din studieplan så att du inte missar något behörighetsämne etc. Ta kontakt med studievägledare i god tid om du planera att ta ut ett slutbetyg eller gymnasieexamen.

Har du inte målsättningen och/eller studieplanen klar är du välkommen att boka tid hos någon av studievägledarna för att diskutera fram en studieplan.

Välkommen kontakta oss!