Studieekonomi

Här kan du läsa mer om hur det fungerar med studieekonomi under din studietid.

Om du vill veta mer om studieekonomi är du välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledarna på vuxenutbildningen.