Studieperioder

Varje utbildning har ett startdatum och ett slutdatum - den period du kan få studiestöd

En studieperiod är den tidsomfattning utbildningen pågår och då du kan få studiestöd. Dock måste utbildningen ge rätt till studiestöd samt att du själv uppfyller villkoren för rätt till studiestöd.
Du kan läsa om studiestöd på CSN:s hemsida.

Vårens studieperiod för fristående kurser på grundläggande nivå och gymnasial nivå är normalt 2018 01 15 – 2018 06 08 (preliminärt). För heltidsstudier måste du då ha minst 450 studiepoäng.

Höstens studieperiod för fristående kurser: information kommer att uppdateras.

Studieperioder för sammanhållna yrkesutbildningar ser du på respektive utbildningsbeskrivning.

Lärlingsutbildningar för vuxna har ofta individuella starter och slut som du får information om vid studieplaneringen.

Vissa utbildningar kan ha en annan studietid/studieperiod. Du får alltid information om studietider på ansökningshandlingen och antagningsbeskedet.

Vårens studieperiod för undervisning i svenska för invandrare – Sfi: Information kommer att uppdateras
Du kan inte få studiestöd från CSN när du läser inom Sfi.
Höstens studieperiod för undervisning i svenska för invandrare – Sfi: Information kommer att uppdateras
Du kan inte få studiestöd från CSN när du läser inom Sfi.