Ta emot en elev/studerande

Vuxenutbildningen arbetar aktivt för att koppla in näringslivet/arbetslivet i skolan. Detta kan ge ett tillfälle att knyta kontakt med framtida arbetskraft.

Vuxenutbildningen arbetar aktivt för att koppla in näringslivet/arbetslivet i skolan eftersom detta är något som gynnar både elever/studerande samt företagens eller organisationens utveckling.

Du är välkommen att kontakta oss om du vill ta emot en elev eller studerande från Vuxenutbildningen i din organisation eller i ditt företag för en praktikplats eller ett projektarbete. Vi hjälper dig hur du går tillväga, att hitta rätt till närmast ansvarig rektor eller utbildningsansvarig i det område, bransch och tidsintervall som ni söker.  Vi arbetar för att underlätta för att alla företag skall kunna ta in en elev/studerande. Vi ser till att det finns en praktikplan, att ersättningar och försäkringar fungerar smidigt och säkert för er.

Att ta emot en elev/studerande är ett unikt tillfälle för ditt företag eller din organisation att ta del av en resurs med nya kunskaper och idéer. Det bidrar även till att:

  • stärka bilden av ert företag eller bransch i skolan
  • långsiktigt rekrytera
  • hjälpa människor i sitt studie- och yrkesval
  • sprida kunskap om näringslivet

Om du vill ta emot en elev i din organisation eller företag kontaktar du våra kompetensmäklare. Kompetensmäklarna arbetar med Kunskapsförbundets Vuxenutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå.

Är du intresserad av att komma i kontakt med Kunskapsförbundets gymnasieskolor hänvisar vi till gymnasieskolornas ansvariga, men vi kan hjälpa till att förmedla kontakter.