Tester för startnivå

Självkontroll inför studier i matematik och engelska!

Alla_Tester

På hemsidan, nedan eller vid expeditionen kan du hämta korta test i matematik och engelska. Gör testen i lugn och ro och rätta dem. Resultaten ger dig en vägledning om vilken startnivå som är lämplig för dig att börja vuxenstudera.