Våra utbildningsformer

Stöd till vuxnas lärande - det här kan vuxenutbildningen hjälpa dig med

2 städer 1 vuxenutbildning

Undervisning i svenska för invandrare (SFI) ger dig grundläggande kunskaper i svenska språket samt hur det svenska samhället fungerar. Du kan söka utbildningen under hela läsåret. Hur du söker till utbildningen kan du läsa under SFI – undervisning i svenska för invandrare.

Vuxenutbildning på grundläggande nivå är för dig som inte har kunskaper motsvarande årskurs 9. Hos vuxenutbildningen kan du läsa grundskolan anpassad efter vuxnas behov upp till och med årskurs 9. Du väljer vilka kurser du vill läsa efter dina behov och egna förkunskaper. Om du vill veta mer om detta så hittar du planerat kursutbud och antagningsperioder under Grundläggande nivå.

Vuxenutbildning på gymnasial nivå motsvarar de kurser som ges inom ungdomsgymnasiet. Du väljer och kombinerar kurser utifrån dina behov och förkunskaper. När du är vuxenstuderande läser du ofta kurser med färre undervisningstimmar. Det innebär att du själv måste ta ett större ansvar för dina studier. Gymnasial vuxenutbildning kan du läsa på dagtid, kvällstid eller distans. Du väljer kurserna som du vill läsa och får då ett individuellt schema. Planerat kursutbud och antagningsperioder presenteras under Gymnasial nivå.

Särskild utbildning för vuxna – Lärvux är en frivillig vuxenutbildning för dig som är 20 år. Rätt till särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå har den som är minst 20 år och bosatt i Sverige. Du ska sakna sådana kunskaper som barn och ungdomar får i grundsärskolan inklusive träningsskolan samt ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Om du vill veta mer finns det att läsa under särskild utbildning för vuxna.

Yrkesutbildning är sammanhållna yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Yrkesutbildningar tas fram utifrån marknadens behov och kan därför variera över tid. Utbildningen är också till för dig som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Planerat kursutbud och antagningsperioder presenteras under Yrkesutbildning.

Vuxenutbildningen kan erbjuda dig Yrkeshögskoleutbildning (YH) i Trollhättan och Vänersborg. Det är en eftergymnasial utbildningsform som är skapad utifrån arbetsmarknadens behov. Du varvar teori, föreläsningar och praktik i nära samverkan med företag, offentlig verksamhet, branschorganisationer m.m. Utbildningarna måste godkännas av Myndigheten för Yrkeshögskolan och kan därför variera över tid. Planerat kursutbud och antagningsperioder presenteras under Yrkeshögskolan.

Högre utbildning (HU) är till för dig som studerar på universitet, högskolor eller yrkeshögskolor och är skriven i Trollhättans eller Vänersborgs kommun. Du kan använda oss för att skriva tentamen eller använda bibliotek, datorer, skrivare och telebild. Hur du gör för att få tillgång till detta kan du läsa under HU-Högre utbildning.

Lärlingsutbildning för vuxna syftar till att ge dig en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet, och möjlighet att under en handledares ledning på en arbetsplats få kunskaper inom ett visst yrkesområde. Är du intresserad ska du läsa mer under Lärlingsutbildning.

Prövning för betyg innebär att du visar vilka kunskaper du har i en kurs. När du gjort en anmälan till en prövning får du träffa en lärare och ni planerar hur du ska studera på egen hand och när du ska göra prövningen. Om du vill veta mer kan du läsa det under prövning för betyg.

Validering är en process som innebär att du får en bedömning, värdering, dokumentation av kunskaper och kompetens som du har inom ett kunskapsområde. Läs mer under Validering om du vill veta mer.

Uppdragsutbildningen kan hjälpa både näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer att kompetensutveckla personal. Detta ökar både konkurrenskraft och anställdas trivsel. Vi kan på uppdrag ordna olika former av utbildningsinsatser som är skräddarsydda efter ert utbildningsbehov. Om du vill veta mer om detta finns det att läsa under Uppdragsutbildning.