Utbildningskontrakt

Gymnasiekompetens med hjälp av ett utbildningskontrakt.

Har du hoppat av gymnasiet? Eller påbörjade du aldrig dina gymnasiestudier? Nu kan du skaffa dig gymnasiekompetens på komvux eller folkhögskolan med hjälp av ett utbildningskontrakt. Du kan också kombinera dina gymnasiestudier med jobb eller praktik samtidigt som du jobbar och skaffar dig arbetslivserfarenhet.
Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer om utbildningskontrakt.

Utbildningskontrakt, faktablad för arbetssökande…
Läs mer om utbildningskontrakt på Arbetsförmedlingens hemsida