Antagningsbesked för sommarkurser

Nytt datum för utskick av antagningsbesked till sommarkurser är 15 maj.

Väntar du på antagningsbesked för sommarkurser?

På grund av tekniska problem är antagningsbeskeden inför sommarkurserna försenade.

Nytt  datum för utskick är onsdag den 15 maj.