YH | Enstaka kurser

Läs enstaka kurser på vissa utbildningar inom yrkeshögskolan.

Från och med hösten 2017 är det möjligt att läsa enstaka kurser på vissa utbildningar inom yrkeshögskolan. Det innebär att du kan ansöka till delar av en utbildning.

Kurserna har samma antagningskrav som om du skulle gå hela utbildningen. Om det är fler behöriga sökande till en kurs än vad det finns platser så görs ett urval bland de sökande. Du har samma rätt till studiemedel som om du går en hel yrkeshögskoleutbildning. Efter genomförd kurs sätts betyg (Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt) och du kan få ett utbildningsbevis.

Enstaka kurser på Yrkeshögskolan: