YH | Enstaka kurser

Läs enstaka kurser på vissa utbildningar inom yrkeshögskolan.

På vissa av våra yrkeshögskoleutbildningar är det möjligt att läsa enstaka kurser. Det innebär att du ansöker till delar av en utbildning.

Kurserna har samma antagningskrav som om du skulle gå hela utbildningen. Om det är fler behöriga sökande till en kurs än vad det finns platser så görs ett urval bland de sökande. Du har samma rätt till studiemedel som om du går en hel yrkeshögskoleutbildning. Efter genomförd kurs sätts betyg (Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt) och du kan få ett utbildningsbevis.

Enstaka kurser på Yrkeshögskolan: