YH | Korta utbildningar 2020

Våra korta YH-utbildningar består av olika kurspaket.
Utbildningarna startar och avslutas under hösten 2021.

Vi hoppas att åter kunna starta korta utbildningar under hösten 2021.
Besked om utbildningsstarter kommer under juni månad 2021.