Direktion

Den politiska direktionen är förbundets styrelse. Kunskapsförbundets politiska direktion består av 14 ledamöter och 14 ersättare från Vänersborgs kommun och Trollhättans stad. Ledamöterna och ersättarna utses under en period som motsvarar ordinarie mandatperiod.

TRÄFFA VÅRA POLITIKER

Kunskapsförbundets politiker önskar att träffa elever och studerande inom Kunskapsförbundet. Du kanske vill berätta om ett bra projekt, presentera en idé eller framföra synpunkter.

En kvart är avsatt vid varje direktionsmöte för att lyssna på er. Datum och tider för direktionsmötena hittar du längre ner på den här sidan.

Det finns förmodligen inte möjlighet att ta emot alla som anmäler sig eftersom antalet direktionsmöten är begränsade, men om du anmäler dig på kansli@kunskapsforbundet.se så återkommer vi till dig om tid, plats och möjligheten att delta.

PRESENTATION

Ledamöter och personliga ersättare i Kunskapsförbundets direktion är följande:

Ledamöter

Ersättare

Maud Bengtsson (S), ordförande Lisa Thornadtsson (S)
Kenneth Borgmalm (S), vice ordförande Johanna Juntti (S)
Sofia Lindholm (C), 2:e vice ordförande Mats Häggner (C)
Madelaine Karlsson (S) Kjell Nilsson (S)
Vakant (S) Anna-Karin Sandberg (MP)
Lena Eckerbom Wendel (M) Irma Fredriksson (M)
Peter Göthblad (L) Orvar Carlsson (KD)
Lutz Rininsland (V) Magdalena Hansson (VFP)
Kurt Karlsson (SD) Cecilia Skenhall (SD)
Bengt Karlsson (S) Sven-Åke Strandlind (S)
Erica Parkås (S) Mats Wiking (S)
Jonas Nilsson (S) Sune Svensson (S)
Tobias Sandberg (V) Jens Jönsson (MP)
Theodor Ahrenberg (M) Bedros Cicek (KD)


Sammanträdestider

Kunskapsförbundets direktion sammanträder under 2017 vid följande datum:

21 november, klockan 08.30-12.30
12 december, klockan 08.30-12.30

Kunskapsförbundets direktion sammanträder under 2018 vid följande datum:

30 januari, klockan 08.30-17:00, direktion samt kvalitetsstämma
27 februari, klockan 08.30-12.30
27 mars, klockan 08:30-12:30

24 april, klockan 08:30-12:30
25 maj, klockan 08:30-12:30
19 juni, klockan 08:30-12:30

11 september, klockan 08:30-12:30
16 oktober, klockan 08:30-12:30
19 november, klockan 08:30-12:30
11 december, klockan 08:30-12:30

Senaste kallelse och direktionens protokoll

Här nedan finner du den senaste kallelsen samt protokoll från direktionens sammanträden, nya såväl som äldre. Protokollen publiceras här när de är justerade och justeringen har tillkännagivits genom anslag på Trollhättans Stads och Vänersborgs kommuns anslagstavla.