Direktion

Den politiska direktionen är förbundets styrelse. Kunskapsförbundets politiska direktion består av 14 ledamöter och 14 ersättare från Vänersborgs kommun och Trollhättans stad. Ledamöterna och ersättarna utses under en period som motsvarar ordinarie mandatperiod.

Kallelser, protokoll och sammanträdestider som tidigare har funnits på den här sidan hittar du numera här:
https://www.kunskapsforbundet.se/om-oss/var-digitala-anslagstavla/

PRESENTATION

Ledamöter och personliga ersättare i Kunskapsförbundets direktion är följande:

Ledamöter

Ersättare

Maud Bengtsson (S), ordförande Lisa Thornadtsson (S)
Kenneth Borgmalm (S), vice ordförande Anneli Guilotte (S)
Sofia Lindholm (C), 2:e vice ordförande Mats Häggner (C)
Madelaine Karlsson (S) Kjell Nilsson (S)
Johanna Juntti (S) Anna-Karin Sandberg (MP)
Lena Eckerbom Wendel (M) Irma Fredriksson (M)
Gunnar Henriksson (L) Vakant (KD)
Lutz Rininsland (V) Magdalena Hansson (VFP)
Kurt Karlsson (SD) Kenny Sandhöj (SD)
Bengt Karlsson (S) Sven-Åke Strandlind (S)
Sune Svensson (S) Mats Wiking (S)
Jonas Nilsson (S) Robin Mashallah (S)
Tobias Sandberg (V) Jens Jönsson (MP)
Theodor Ahrenberg (M) Bedros Cicek (KD)