Vår digitala anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla.

På den här sidan visar vi kallelser, protokoll och sammanträdestider för vår direktion.

Sammanträdestider

Kunskapsförbundets direktion sammanträder under 2019 vid följande datum:

29 januari, klockan 08.30-17:00, direktion samt kvalitetsstämma
1 mars, klockan 08.30-12.30
26 mars, klockan 08:30-12:30

30 april, klockan 08:30-12:30
21 maj, klockan 08:30-12:30
25 juni, klockan 08:30-12:30

12 september, klockan 08:30-12:30
15 oktober, klockan 08:30-12:30
19 november, klockan 08:30-12:30
10 december, klockan 08:30-12:30

Senaste kallelse och direktionens protokoll

Här nedan finner du den senaste kallelsen samt protokoll från direktionens sammanträden, nya såväl som äldre. Protokollen publiceras här när de är justerade och justeringen har tillkännagivits genom anslag på Trollhättans Stads och Vänersborgs kommuns anslagstavla.