Hur sjukanmäler jag mig på gymnasiet?

På gymnasieskolornas egna hemsidor kan du sjukanmäla dig, klicka i högerspalten för att komma till din skola där sjukanmälan finns.