YH | Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Du har efter avslutad utbildning kompetens för att arbeta med patienter i den akuta verksamheten där det krävs en mer specifik omvårdnad och därefter djupare kunskap om människan i en akut/svår situation.

Utbildningen bygger på dina kunskaper från gymnasiets Vård- och omsorgsprogram, eller på en Vård- och omsorgsutbildning inom vuxenutbildningen.

Du har efter avslutad utbildning kompetens för att arbeta med patienter i den akuta verksamheten där det krävs en mer specifik omvårdnad och därefter djupare kunskap om människan i en akut/svår situation.

Utbildningen bedrivs på distans. Undervisningsmetoderna kommer att ske med inspelade föreläsningar, sals- och hemtentamen, grupparbeten, webbinar etc. Allt material och kommunikation sker via vår lärplattform. En fysisk träff sker i samband med uppstart, sammanlagt två fysiska träffar per termin och totalt åtta fysiska träffar under utbildningen.

En del av utbildningen, åtta veckor, är LIA ”Lärande i arbete”. Då är du ute och praktiserar dina nya kunskaper i verklighet i någon av de organisationer som efterfrågar den här kompetensen och som vi samarbetar med.

Yrkesroll
Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Certifierad utbildning
Utbildningen är certifierad genom Vård- och omsorgscollage. Hos oss får du den kompetens som efterfrågas av framtida arbetsgivare!

 

 


Samarbeten

Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Stockholms läns landsting.

Studiefinansiering/CSN
Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.
Läs mer på www.csn.se